Byggesak, kart og seksjonering

Bygge, rive eller endre?
Kart og eiendomsinformasjon
Seksjonering, deling og oppmåling
Søk i byggesaker

Innsyn i byggesaker

Dokumenter som inngår i byggesaker er tilgjengelige og kan lastes ned direkte fra våre nettsider.

 

Vi gjør oppmerksom på at det kun er tekstdokumenter som publiseres på nett. Tegninger må bestilles via bestillingsskjema for innsyn.

 

Du kan søke etter din sak slik:

 • Søk ved hjelp av kommunens saksnummer.
 • Søk ved hjelp av gårdsnummer og bruksnummer.
  Feltet for gårdsnummer må inneholde to sifre. Eksempel: 01.
  Feltet for bruksnummer må inneholde fire sifre. Eksempel: 0012

 

Søk etter din byggesak her

Noen dokumenter vil ikke bli publisert på nettet. Det er fordi de inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, eller fordi de av andre grunner ikke aktivt skal eller bør publiseres på internett.

 

Søk etter saker - Nesodden Kommune - Nesodden kommune

 

Følgende dokumenter vil vi ikke publisere på nett:

 • Dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov
 • Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger som er nevnt i personopplysningsloven § 2 nr. 8
 • Dokumenter som inneholder fødselsnummer, personnummer eller nummer med tilsvarende funksjon
 • Dokumenter som inneholder opplysninger om lønn
 • Dokumenter som arkitekttegninger, plantegninger og/eller fasadetegninger o.l.
 • Dokumenter som inneholder bilder av barn
 • Kvittering for nabovarsel
 • Vitnemål med karakterer og CV’ er

 

Bestill innsyn i dokumenter

Du kan be om innsyn i dokumenter ved å fylle ut skjemaet for bestilling av innsyn/kopi fra kommunes dokumentarkiv.

 

I de tilfellene hvor du kjenner saksnummeret, er det fint om du oppgir dette i bestillingsskjemaet.

 

Du kan også bestille innsyn ved å søke i postlistene. Postlistene er en oversikt over all post til og fra kommunen en spesifikk dag. For å bestille innsyn søker du opp journalposten du er ute etter, og deretter klikker du på «Bestill dokument».   

 

Søk etter byggesaker i GeoDoc (tidl. BraArkiv)

Kommunen har digitalisert sitt gamle byggesaksarkiv (saker fra perioden tidlig 1900-tall til 2006). Du er velkommen til å søke i denne databasen (GeoDoc) fra en publikums-PC i Tangenten, Kongleveien 2. 

 

Dersom det ikke er mulig for deg å komme til Tangenten for å gjøre søk i GeoDoc, kan Dokumentsenteret være behjelpelig med å hente frem ønsket dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta inntil 14 dager før du mottar dokumentene, men vi forsøker å utføre oppdraget så raskt som mulig.

 

Retten til innsyn

Rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentlighetsloven. Loven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Alle kan derfor kreve innsyn i disse.

Digitale søknader for vann og avløpsarbeid via Entreprenørportalen

Nesodden kommune benytter Volue sin web-baserte programvaren «Entreprenørportalen» ved søknader om vann- og avløpstiltak.

I første omgang, vil programvaren benyttes i alle søknader om tilkobling til offentlig vann- og avløp. Det betyr fra 15.04.2023 må alle søknader om tilkobling til offentlig vann- og avløp sendes gjennom Entreprenørportalen. Alle godkjente foretak må ha tilgang til portalen.

Denne løsningen forenkler søknadsprosessen på tiltak som er, eller blir, koblet på den offentlige vann- og avløpsinfrastrukturen. Nesodden kommune oppfordrer godkjente foretak til å registrere seg i løsningen. Dersom foretaket ditt ikke er bruker av programvaren, kan bruker registreres her:

https://geminientreprenorportal.no/

Link til video med fremgangsmåte for registrering finner du her:

https://www.youtube.com/watch?v=9Lijm0LBqu4

Hvilke søknader skal Entreprenørportalen benyttes til?

 • Tilknytningssøknader på nye og eksisterende tiltak
 • Ferdigmeldinger

Hvem kan registrere bruker i Entreprenørportalen?

Kun foretak med et organisasjonsnummer kan registrere seg i løsningen. Virksomheter med  kompetanse innenfor VA faget, som rørleggerfirmaer, entreprenører, konsulenter og rådgivere er eksempler på godkjente foretak.

Utførende rørlegger eller prosjekterende entreprenør søker nå på vegne av tiltakshaver (altså eier av tomten det skal utføres arbeid på).

Hva er fordelene med Entreprenørportalen?

 • Man vil få tilgang til eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur rundt eiendommen, så man trenger ikke lengre sende inn forespørsel til kommunen om å få tilsendt kart over ledningsnettet i området rundt tomten.
 • Man kan tegne inn prosjekterte ledninger rett i løsningen, og slipper derfor å legge ved PDF-kart fra andre programmer.
 • Saksbehandlingstiden blir kortere.
 • Man vil ha full oversikt over alle søknader som er sendt inn og svar fra kommunen på et sted.
 • Hvert firma har en «superbruker», men hver ansatt kan ha sin egen «underbruker» og ha full oversikt over egne saker.
 • Man bruker den samme brukeren inn mot alle kommuner som har hatt i bruk Entreprenørportalen. Det vil si at når superbrukeren opprettes kan dere velge hvilke kommuner dere vil sende inn søknader til, og det kan legges til flere kommuner etter hvert som flere av dem tar i bruk løsningen, eller dere utvider oppdragsområdet.
 • Da har man full oversikt over alle søknader som er sendt inn til alle kommuner samlet på et sted.

Praktiske tips ved bruk av løsningen

 • Første gang superbrukeren skal logge seg på, bruker han den første lenken i e-post han får tilsendt. Ved senere pålogginger må lenken som ligger litt lengre ned i eposten brukes. Denne er det lurt å lagre som et bokmerke i nettleseren.
 • For superbrukeren må de brukes samme e-postadresse gjennom hele registreringsprosessen og videre. Her kan det derfor være lurt å bruke en e-postadresse som følger firmaet, i stedet for en adresse som er linket opp mot en ansatt.
 • Hver gang det skal opprettes en ny bruker til en ny ansatt i firmaet, eller legges til en ny kommune er det superbrukeren som må brukes.
 • Hvis dere mister lenken til innloggingssiden, så kan foretakets navn søkes på https://geminientreprenorportal.no/ , og velg «åpne Gemini Entreprenørportal» for å få fram lenken.  
 • Hvis dere har fått svar at søknaden er «mangelfull», så må søknaden sendes inn på nytt med manglende info via Entreprenørportalen. Det holder ikke å sende manglende info på e-post eller over telefon, for da får ikke vi avsluttet saken på riktig måte.
 • Får dere beskjed om at organisasjonsnummeret allerede er brukt når dere skal opprette en bruker, så kan det hende at en annen avdeling i firmaet har opprettet en bruker. Dere kan da ta kontakt direkte med den som opprettet superbrukeren og få den personen til å opprette brukere til dere. Hvis dere ikke vet hvem som har opprettet en bruker for foretaket, kan dere sende en henvendelse til oss, så kan vi finne det ut for dere, og gi dere kontaktinfo om hvem som opprettet superbrukeren.  

 

Dersom du opplever praktiske utfordringer knyttet til entreprenørportalen, ta kontakt med en av VA- saksbehandlere i kommunen:

    Nathan Amuri Bahati
    E-post: nathan.amuri.bahati@nesodden.kommune.no

     Andrea Borge
     E-post: andrea.borge@nesodden.kommune.no