Videreutvikling av Berger idrettspark

Kort om prosjektet: Skiløyper ved Berger stadion Tonje Jokerud

- Utvidet trase (ca. 500 meter) gir en ny sløyfe på 2 km (mot dagens 1,5 km)
- Nytt snø-produksjonsanlegg, sikrer kunstsnø 2 km sløyfen vinterstid
- Nytt vann-depot for islegging av skøytebanen på Nesoddbanen (Berger skole), vanning av Berger stadion på sommertid, samt kilde til beredskapsvann for Brannvesenet.

Oppstart og avslutning:

Ferdig desember 2022/januar 2023