Videreutvikling av Berger idrettspark

 Skiløyper ved Berger stadion Tonje Jokerud   

Kort om prosjektet:

- Utvidet trase (ca. 500 meter) gir en ny sløyfe på 2 km (mot dagens 1,5 km)
- Nytt snø-produksjonsanlegg, sikrer kunstsnø 2 km sløyfen vinterstid
- Nytt vann-depot for islegging av skøytebanen på Nesoddbanen (Berger skole), vanning av Berger stadion på sommertid, samt kilde til beredskapsvann for Brannvesenet.

 

Oppstart og avslutning:

August 2021 - ferdig oktober/november 2021