Utvikling av vekstområdene Tangen og Fagerstrand

Illustrasjonsbilde som viser en mulig fremtidig Nesoddtangen skole, fra skisseprosjektet for skolen.

Kort fortalt

  • Det pågår for tiden utvikling av planer og prosjekter for kommunens to vekstområder - Tangen og Fagerstrand
  • Områdeplanen for Tangenområdet, som også omfatter Nesoddtangen barneskole, ble lagt frem for politisk behandling i formannskapet 23. august 2023. Planen er på offentlig ettersyn frem til 9. oktober 2023. 
  • Områdeplanen for Fagerstrand blir lagt frem for politisk behandling i november 2023

Det er stort engasjement rundt utviklingen av Tangen og bygging av ny barneskole. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. 
 

Fremdrift - når starter arbeidet?

Prosessen for områdeplanen følger av Plan- og bygningsloven. Områdeplanen for Tangen-området blir lagt frem for politisk behandling i august 2023. Oppstart av arbeidet skje så snart områdeplane er vedtatt og byggetillatelse er gitt, sannsynligvis i første halvår 2024. 

 

Tidslinje med ulike farger og formerKommunestyrevedtak 21/044Kommunestyrevedtak 21/044Kommunestyrevedtak 20/109Kommunestyrevedtak 22/068

 

Hva er vedtatt for Nesoddtangen barneskole?

Det ble vedtatt av kommunestyret 19 mai 2021 at Nesoddtangen skolen skal totalrehabiliteres. Frem til rehabiliteringen vil vil det bli utført nødvendig vedlikehold for å ivareta krav til skolebygget.

Hva skjer med elevene mens arbeidene pågår?

Mens arbeid med ny skole pågår, må undervisningen skje i andre lokaler - enten ved andre skoler i kommunen eller i paviljonger som bygges for dette formålet. Detaljert gjennomføringsplan og plan for drift av skolen vil lages i samarbeid med entreprenør.

 

Hvordan blir samfunnshuset berørt av arbeidene?

Både skolen og samfunnshuset skal rehabliteres og blir stengt under byggefasen. Forarbeidene som er gjort viser at det er behov for en storsal også i den rehabiliterte skolen. Endelig plassering av ny sal blir ikke fastsatt før etter at brukermedvirkning er gjennomført.

 

Blir det bygget flerbrukshus og svømmehall

Kommunen legger opp til oppstart av arbeidet med ny flerbrukshall når områdeplan er vedtatt og byggetillatelse er gitt, sannsynligvis i 2024. Kommunestyret har bestilt en utredning om det er mulig å kombinere flerbrukshus og svømmehall, men har ikke fattet vedtak om at svømmehall skal bygges.

Innbyggerinvolvering

Det har vært gjennomført bred medvIrkning i forbindelse med utviklingne av Tangen sentrum - i tråd med kommunestyrets vedtak. Brukermedvirkning for Nesoddtangen skole og flerbrukshallen vil starte opp under høringsperioden for områdeplanen, altså i 3. kv. 2023.

 

Gi ditt innspill til utviklingen av Tangen sentrum - Nesodden kommune
Se opptak fra åpent møte om Tangen sentrum 15. juni 2020 - Nesodden kommune
Presentasjonene til teamene i parallelloppdraget - Nesodden kommune

Brukermedvirkning ny skolestruktur - Nesodden kommune
Kommunen ønsker innspill om ungdomsskolestruktur og skolebygg - Nesodden kommune

Kontakt oss

Telefon400 28 495
Telefonen er betjent hverdager kl. 12.00 - 14.00.
 

E-post: 
Thyra Grimstad thyra.grimstad@nesodden.kommune.no (Tangen-området)
Fride Holm fride.holm@nesodden.kommune.no (Tangen-området)
Marit Askbo marit.askbo@nesodden.kommune.no (Fagerstrand-området)