Utredning Varden fritidspark

   

Kort om prosjektet:

Administrasjonen bruker inntil kr. 200.000 kr på å utrede:

1) Hva som skal til for å bygge et klatretårn? Prosjektet bør avklare aktuelle høyder, størrelse, markedsgrunnlag, attraksjonsverdi, og hva som kan være mulighetene for at det kan realiseres med grunnlag i en forretningsmessig drift. Et klatretårn på Varden vil gi en unik utsikt og klatreopplevelse, og har potensial for å bli en stor attraksjon på Nesodden. 

2) Videre utvikling av sykkelpark i Brattbakken

3) Eventuelle andre friluftsaktiviteter i området.

 

Oppstart og avslutning:

Oppstart mai 2021, ferdigstit: september/oktober 2021.