Utendørs lek og innebandyanlegg ved Bakkeløkka skole

  

Kort om prosjektet

Samarbeidsprosjekt mellom Fagerstrand IF og kommunen. Det bygges en bane med gulv og vant, på 12x22 meter, og som kan brukes året rundt.

Nærmiljøanlegget er en unik mulighet for å holde barn og unge i uorganisert aktivitet året rundt på Fagerstrand, og vil være til stor glede for nærmiljøet, skolen og idrettslaget.
 

Oppstart og avslutning

Arbeidet startet opp i august 2020 og vil bli ferdigstilt i mai 2021.