Utbygging på Tangentoppen - Blomsterveien 23

 

Kort om prosjektet:

Prosjektet består av fire byggverk, hvorav to hus i fire etasjer og to hus i fem etasjer, næring i første plan, sammenhengende parkeringskjeller under byggene og opparbeidelse av gatetun, samt riving av eksisterende hus på gnr. 4 bnr. 218. Alle arbeider skjer i tråd med godkjent rammetillatelse. 

Det er ferdig utført rivearbeid, sprengning og hoveddelen av massehåndteringen. Fremover vil det forekomme noe støyende arbeid fra anleggsmaskiner og normal byggeaktivitet. Sterkt støyende arbeid skal kun forekomme mellom kl. 08.00 og 17.00 i perioden mandag-fredag med pause klokka 11.00-12.00. Det skal ikke være støyende arbeid på søndager og helligdager. Noe jobbing på lørdager vil forekomme, men arbeidet vil da begynne senere enn ellers.

 

Arbeidet i Vestveien som har medført noe mindre sprengningsarbeid, og sperring av veibane, ferdigstilles i uke 47 i 2022.

 

Demontering av tårnkranene starter i uke 47 i 2022.

 

Oppstart og avslutning:

Prosjektet startet opp i tredje kvartal 2021. Estimert overtakelse av leiligheter i andre kvartal 2023.  

 

Entreprenør:

Ruta Entreprenør er kontrahert av Tangentoppen AS (byggherre) for å oppføre prosjekt Tangentoppen.

 

Mer informasjon:

Informasjonsbrev om utbygging av Tangentoppen