Sykkelpark, Brattbakken

Kort om prosjektet:

Nesodden Sykkelklubb lager første del av sykkelpark i Brattbakken.

 

 

 

 

 

 

Oppstart og avslutning:

Oppstart: Mai og ferdigstilt: August/september