Søppelstativ og midlertidige festivaltoaletter friområder

Det nye søppelstativet på nordre Flaskebekk brygge 

Kort om prosjektet

Utplassering av 25 stk. ekstra søppelstativer ved strender og friområder på Nesodden, og midlertidige festivaltoaletter på Skoklefallsletta, Linaro og Varden. Prioritert tiltak. Koronamidler av kriseledelsen i kommunen i 2020 for å forhindre økt forsøpling i friområdene på Nesodden, i en tid da flere mennesker enn vanlig vil være i Norge i sommerferien - også i 2021. Kommunens strender og friområder har høy prioritet i forhold til smittevern og overordnede myndigheters retningslinjer.

Oppstart og avslutning

Utplasseringen startet i mai 2021 og ferdigstilles i juni 2021.