Skogheim: inngjerdet leke- og hundeområde

Kort om prosjektet

120 meter med gjerde monteres, med en kjøreport og to gangporter. Parkbasert natur etableres i arealet, med blant annet trær og en blomstereng mot øst. Det etableres egen lekeanretning med sandkasse, benkebord og vipper. Det etableres en egen inngjerdet hundepark, og beholder for hundebæsj, posestativ, skilt og ordning med tømming. Store steiner som er i området nå, samles i midten av området. Det vil også settes ut langbord og mulig bålplass. Alt skal være trafikksikkert. Overvannshåndtering er også viktig i dette prosjektet.


 

Oppstart og avslutning:

Arbeidet startet på nyåret 2021. Ferdigsstilles i mai 2021.