Skaterampe på Skoklefallsletta

Tegning av skateboardparken på Skoklefallsletta  
 

Kort om prosjektet 

Denne videreutviklingen/utbyggingen av skateboardparken på Skoklefallsletta er et samarbeid mellom Nesodden skateboardklubb og kommunen, der kommunen gir et tilskudd på totalt 450 000 kroner over to år. Parken vil fungere for alle nivåer, fra nybegynner til verdens-elite. 

 

Oppstart og avslutning

Arbeidet startet opp i august 2020 og ble ferdigstilt i mai 2021. Les mer her.