Revisjon av trafikksikkerhetsplanen for Nesodden kommune

 

Kort om prosjektet

Trafikksikkerhetsplan for Nesodden kommune 2015-2018 skal revideres. Arbeidet gjennomføres av kommunen i samarbeid med ingeniørfirmaet Verkis. Planen ble utarbeidet i en åpen planprosess hvor innbyggere, skoler, lag og foreninger fikk mulighet til å komme med innspill. Det kom inn 270 innspill til planen.

 

Oppstart og avslutning

Arbeidet starter august 2020.
 

Mer informasjon

Mer informasjon om Trafikksikkerhetsplan for Nesodden kommune 2015-2018