Påbygning Bleksli Vannverk med kullfilter

Kort om prosjektet:

Periodevis har det vært utfordringer med lukt og smak på drikkevannet fra Blekslitjern. For å få bukt med problemet skal renseprosessen ved vannverket utvides med et nytt rensetrinn med granulert aktivt kull, GAK. Rensetrinnet skal bare benyttes i perioder hvor det oppleves lukt/smak på vannet. For å få plass til det nye rensetrinnet må det oppføres et tilbygg til vannverket. Prosjektet er nå ila høsten 2022 i en prøvedriftsfase.

 

  

 

Oppstart:

3.kvartal 2021.

Ferdigstillelse:

2. kvartal 2022.

Entreprenører:

Entreprise 1 bygningsmessige arbeider: Askim Entreprenør AS

Entreprise 2 prosesstekniske installasjoner: Inrigo AS