Oppgradering på Myklerud Barneskole

For å øke kapasitet for undervisningsrom og elever skal det oppføres en paviljong på ca. 410m2 over to plan på Myklerud Barneskole.

Paviljongen vil inneholde 4 klasserom, to grupperom og tilhørende toaletter og garderober. Prosjektet er delt opp i tre deler hvor paviljongen er første tiltak.

 

Montering av paviljongmoduler vil starte opp i starten av september og riggplass vil kunne endre seg i takt med arbeidene.

 

Området markert i rødt vil ikke være tilgjengelig for allmennheten i byggeperioden.