Oppgradering og tilgjengeliggjøring av strender, inkl. badebinge

Kort om prosjektet:

Målet med oppgraderingen er å gi flest mulig best mulig tilgang til vannet. En badebinge skal gjøre sjøen tilgjengelig for personer som av ulike årsaker ikke kan bade fra stranden. For å sikre god og trygg adkomst er det også montert håndløper, gjerder og rampe ved badebingen.

Beliggenhet

I samråd med rådet for likestilling av funksjonshemmede har Oksval Brygge badeplass blitt valgt som plassering for badebingen. Ulike beliggenheter ble undersøkt før valget falt på Oksval strand. For at badebingen skal være tilgjengelig for alle, må den plasseres på et egnet område. Terrenget bør være minst mulig kupert og det må være dypt nok i vannet.

 

Oppstart og avslutning:

Abridet startet våren 2021 og badebingen ble ferdigstilt ble 2023.