Oppgradering av Torneveien

 

Kort om prosjektet

Torneveien er i svært dårlig forfatning og har betydelige utfordringer knyttet manglende drenering. Kommunen har innvilget et ekstraordinært investeringstilskudd til oppgradering av strekningen for å styrke lokalt næringsliv. Entreprenør er Svein Tyreng AS.

 

Oppstart og avslutning

Arbeidene er igangsatt og vil vare i ca. seks 12 uker.

 

Mer informasjon

Se Framsikt for mer informasjon.