Miljøvennlig renovasjonsløsning, Steilene

Nesodden kommune Kort om prosjektet:
Prosjektet innebærer utvikling av ny renovasjonsløsning (dypoppsamler) sammen med Oslofjordens friluftsråd og Skjærgårdstjenesten, som drifter el-båter og tømmer søppel på plass, slik at man unngår ukentlig transport av containere mellom Steilene og Flaskebekk brygge.

 

Tiltaket vil bidra til mål i klimaplanen om at kommunen skal redusere utslipp av klimagasser med 65% innen 2030, sett i forhold til 2017. Tiltaket bidrar også til å oppnå verbalt vedtak som sier at kommunen skal jobbe med å være en «søppelfri kommune». 

 

Ny løsning vil være mer miljøvennlig, effektivisere drift og gi kostnadsbesparelser. 

Oppstart og avslutning: juni 2022 - ferdig mai/juni 2023»