Miljøanlegg for gummigranulat, Berger kunstgressbane:

Tre menn foran snødekt bane. - Klikk for stort bildeFra åpningen av miljøanlegget på Berger kunstgressbane i desember 2020. Fra venstre virksomhetsleder Martin Lundquist i Park, idrett og friluftsliv, ordfører Truls Wickholm og prosjektleder Bjørn Askautrud.     

Kort om prosjektet

Miljøanlegget ved Berger kunstgressbane oppfyller kravene til ny forskrift fra Klima- og miljødepartementet, utarbeidet av Miljødirektoratet, med flere krav til idrettsbaner for å få ned utslippene av gummigranulat fra kunstgressbaner. Miljøanlegget inneholder:

 

  • Asfaltert deponiplass på 1100 m2 for snø inneholdende granulater.
  • Mur som forhindrer spredning fra deponiplass.
  • Rist ved inngang til banen, for å få bort spredning fra fotballsko.
  • Filter med granulatfanger i kummer

 

Prosjektet blir finansiert gjennom koronamidler.

 

Oppstart og avslutning

Arbeidet startet i september 2020 og anlegget ble åpnet i desember.