Ladepunkter el-bil

Michael Marais, Unsplash  

Kort om prosjektet

Ladestolper på Berger stadion oppgraderes for å kunne gi hurtigere lading (11kW). Det etableres ladepunkter på parkeringsplass ved Tangenten og ved Kommunesenter Syd. Eldre kontakter skiftes ut på Tangen brygge.


Oppstart og avslutning

Arbeidet utføres med kommunale investeringsmidler og tilskuddsmidler fra fylket i løpet av høsten 2020. Felles rammeavtale for Follo-kommunene skal inngås i løpet av august 2020. Fremdrift og omfang av arbeidet avklares når avtalen foreligger.

 

Mer informasjon

Se Framsikt for mer informasjon.