Innfartsparkering vestsiden

Kort om prosjektet

I arbeidet med parkeringsstrategi for Nesodden kommune (på høring frem til 4. oktober 2018) fremkom det at det er et stort behov for innfartsparkering på vestsiden. Mangel på p-plasser fører til trafikkfarlig parkering langs fv. 157 ved Flaskebekk innfartsparkering, trafikk mellom Flaskebekk rundkjøring og innfartsparkeringen ved Skoklefald kirke, samt uheldig parkering og letekjøring i boligområdene på Tangen.

På bakgrunn av dette regulerer kommunen innfartsparkering ved Håkonskastet. Innfartsparkeringen vil romme ca. 130 parkeringsplasser, vannkiosk (for å kunne tilby teknisk vann til entreprenører og andre uten å benytte brannhydrant), overbygd sykkelparkering og miljøstasjon. Reguleringsplassen vil også åpne opp for etablering av næring i bakkant av plassen. Vesentlig utvidet bruk av området fordrer en ny innkjøring, og det reguleres derfor en rundkjøring.

 

Oppstart og avslutning

Planen skal opp til politisk behandling høsten 2020.

 

Mer informasjon

Se Framsikt for mer informasjon.