Granualathåndtering Nesoddbanen (Berger skole) og Myklerud kunstgress

    Bjørn Askautrud  

Kort om prosjektet:

Tiltak for å oppfylle ny forskrift fra Miljødirektoratet for granulathåndtering: Nesoddbanen KG og Myklerud KG, kr 150.000,- pr bane. 

Oppstart og avslutning:

Oppstart april 2021. Ferdigstilt august 2021.