Gode møteplasser med apparater i naturlige materialer

Kort om prosjektet:

Gode møteplasser skaper gode liv og samhold i kommunen. Det er satt av kr. 1.000.000,-  til å skape flere og bedre møteplasser i kommunen. De bør være på steder der folk ferdes og invitere til å bruke tid sammen. Plassene bør også være attraktive for de litt eldre barna. Kommunedirektøren bes også undersøke mulighetene for at lokale håndverkere kan lage apparatene.

 

Oppstart og avslutning:

Oppstart mai 2021 og ferdigstilt april/mai 2022.