Driftsbygg, Myklerud kunstgressbane

Bjørn Askautrud  

Kort om prosjektet:

Prioritert tiltak i plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er et stort behov for å lagre kommunens utstyr og maskiner på Fagerstrand, for drift og vedlikehold av Myklerud kunstgressbane og lysløypa, samt Gjøfjell kirkegård. 

 

Oppstart og avslutning:

Oppstart mai 2021. Ferdigstilt november/desember 2021.