Asfaltering av vei og parkering av Ommen friområde på Fjellstrand

Ommen 

Kort om prosjektet

Samarbeidsprosjekt mellom Oslofjordens Friluftsråd og kommunen. Grusveien fra fylkesvei 157 til Ommen friområde har under mange år vært i svært dårlig stand, og innimellom umulig å ta seg fem på. Nå er det problemet løst, og tilgangen til Ommen friområde er sikret til glede for kommunenes innbyggere.

 

Oppstart og avslutning

Arbeidet startet opp i august 2020 og var ferdigstilt i oktober 2020.