Anleggsarbeid i Nedre og Øvre Utsiktsvei

Kort om prosjektet:

Det skal legges nytt kommunalteknisk anlegg i Nedre- og Øvre Utsiktsvei. Dette innebærer nye vann- og avløpsrør, breddeutvidelse av vei, og oppgradering av veibelysningen. Bakgrunnen for tiltaket er å rydde opp i private løsninger for vann og avløp, etablere brannvannsforsyning og sikre fremkommelighet for nødetater.

Oppstart og avslutning

Oppstart: Januar 2022
Ferdigstillelse: Høsten 2022

 

Entrepenør:

Fossum Anlegg AS

 

Mer informasjon:

Alternativ rute til Nesoddtantangen brygge for gående og syklister
Myke trafikanter som bruker Nedre- og Øvre Utsiktsvei for å komme seg til og fra Nesoddtangen brygge må finne alternativ rute da det vil ikke være mulig å passere gjennom der det skjer anleggsarbeider. Planlegg derfor ekstra tid ved reising. Her finner du kart med alternativ rute (PDF, 285 kB). Vi beklager ulempene stengingen av veien medfører for reisende gjennom området.

Parkering
Beboere vil til enhver tid ha gang-mulighet til egen eiendom, men det vil i perioder bli stengt for biltrafikk. Vi ber da om at bilene ikke parkeres til hinder for anlegget, men langs vei utenfor anleggsområde eller at man låner plass hos naboen. Dere vil få nærmere informasjon om når innkjøringene blir stengt.

Sprenging av fjell
Arbeidet innebærer en god del fjellsprenging for å utvide veien og lage grøfter, hvilket betyr at beboerne vil oppleve en del støy og rystelser. Entreprenøren har stort fokus på sikkerhet og vil sørge for å ivareta dette til enhver tid. I forbindelse med sprenging vil det bli varslet med sirene i forkant av salven, og vakthold plasseres rundt for å sikre området. Salven dekkes til med matter for å unngå steinsprut. Nærliggende hus blir forhåndsvurdert av en fagperson, og målere monteres for å overvåke rystelsesverdier.

Anleggstrafikk
Det vil bli en del anleggstrafikk med store maskiner og lastebiler i Utsiktsveien og omkringliggende gater, og vi ber om at beboere er ekstra oppmerksomme på disse. Entreprenør har egne sikringstiltak som ryggekamera og ryggevakt når maskinene er i bevegelse.