Gravemaskin
Flickr.com

Kort om prosjektet:

Det skal legges nytt kommunalteknisk anlegg i Nedre- og Øvre Utsiktsvei. Dette innebærer nye vann- og avløpsrør, breddeutvidelse av vei, og oppgradering av veibelysningen. Bakgrunnen for tiltaket er å rydde opp i private løsninger for vann og avløp, etablere brannvannsforsyning og sikre fremkommelighet for nødetater.

Kort om prosjektet

120 meter med gjerde monteres, med en kjøreport og to gangporter. Parkbasert natur etableres i arealet, med blant annet trær og en blomstereng mot øst. Det etableres egen lekeanretning med sandkasse, benkebord og vipper. Det etableres en egen inngjerdet hundepark, og beholder for hundebæsj, posestativ, skilt og ordning med tømming. Store steiner som er i området nå, samles i midten av området. Det vil også settes ut langbord og mulig bålplass. Alt skal være trafikksikkert. Overvannshåndtering er også viktig i dette prosjektet.