Utviklingen av Tangen sentrum - forslaget til Team Lie Øyen

 

Forslaget til Team Lie Øyen viser hvordan boliger kan legges på flere steder i kombinasjon med nærings- og kulturbebyggelse for å skape liv og bevegelse gjennom Tangen sentrum.

Teamet viser hvordan en ny barneskole kan bygges syd for eksisterende skole, og eksisterende skolebygg  gjenbrukes til et grønt og bærekraftig borettslag. De viser et nytt bygg, med scene og kultursal, kafé og boliger. Forslaget beskriver også gjennomføringsstrategier og kommunens rolle i stedsutviklingen.      
 

Forslaget i korte trekk: 

- Boliger til ulike grupper folk i hele området for å skape liv og vitalitet gjennom døgnet.
- Ny barneskole får den beste tomten og blir en katalysator for utviklingen.
- Gjennomførbarhet: Det skapes balanse mellom avkastning fra offentlig/private samarbeid som muliggjør bygg til kultur og idrett.
 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? 

Send til tangen.sentrum@nesodden.kommune.no 

 

Se hele forslaget fra Team Lie Øyen samt forslagene fra Team Jaja architects og Team Spol her:
Utviklingen av Tangen sentrum - parallelloppdraget