Utvikling av Tangen sentrum - oppdragsbeskrivelse for parallelloppdrag