Utredninger om skolebygg og sykehjem - underlagsdokumenter/rapporter

Onsdag 17. mars ble det holdt en orientering for formannskapet om større investeringsprosjekter - skolebygg og sykehjem. Orienteringen kan sees i opptak på Nesodden kommuneTV.

 

Her kan du lese presentasjonen, rapporter, notater, skisseprosjekter som er underlagsdokumenter for saken som kommuneadministrasjonen forbereder til politisk behandling i april og mai 2021.

 

Her kan du se en tidslinje (PPTX, 60 kB) over prosessen knyttet til skolebygg og sykehjem. Tidslinjen vil bli gjort klikkbar.

Underlagsdokumenter:

Orientering skolebygg og sykehjem (PDF, 4 MB)

 

Rapport oppgraderingsalternativer Nesoddtunet (PDF, 22 MB)'

 

Utvidet Tangenåsen ungdomsskole (PDF, 4 MB)

Ny ungdomsskole sydøst for Tangen (PDF, 3 MB)

Ny ungdomsskole Berger (PDF, 3 MB)

Flerbrukshall (PDF, 3 MB)

Svømmehall (PDF, 2 MB)

 

Skisseprosjekt rehablitering Alværn (PDF, 11 MB)

Tilstandsrapport Alværn skole (PDF, 2 MB)

 

Ny Nesoddtangen barneskole (PDF, 6 MB)

Skisseprosjekt rehabilitering Nesoddtangen skole (PDF, 8 MB)

Tilstandsrapport Nesoddtangen skole (PDF, 8 MB)


Myklerud skole (PDF, 124 kB)

Skisseprosjekt Myklerud skole (PDF, 9 MB)

Tilstandsrapport Myklerud skole (PDF, 3 MB)

 

Tilstandsrapport samlet (PDF, 7 MB)

Skisseprosjekt nye skolebygg (PDF, 2 MB)

Skisseprosjekter nye skolebygg på Nesodden - overordnet klimagassvudering vs rehabilitering (PDF, 2 MB)

 

Utearealer - Nesodden kommune (PDF, 5 MB)

Utearealer - Norconsult (PDF, 2 MB)

 

Miljøvurdering skolestruktur (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1, miljøvurdering skolestruktur (PDF, 13 MB)

Vedlegg 2, miljøvurdering skolestruktur (PDF, 9 MB)

Vedlegg 3, miljøvurdering skolestruktur (PDF, 9 MB)

 

Mulighetsstudie - skolestruktur Nesodden (PDF, 19 MB)

Mulighetsstudie - skolestruktur Nesodden tilleggsalternativ 5 (PDF, 632 kB)

Mulighetsstudie - skolestruktur Nesodden tilleggsalternativ 6 (PDF, 29 kB)