Tidslinje for utvikling av Tangen sentrum

Tidslinje for utvikling av Tangen sentrum

Januar 2021

Politisk behandling
Planprogram behandles og evt. legges ut til offentlig ettersyn.

Oktober - desember 2020

Forberedelse av planprogram
Utarbeide områdeplan for Tangen sentrum

Oktober 2020

Politisk behandling
Anbefalingsrapporten behandles.

August - september 2020

Anbefalingsrapport utarbeides

Juni - august 2020

Utstilling av forslagene
Medvirkning, innspill og tilbakemelding fra innbyggere.

April 2020

Midtveisseminar
De tre teamene presenterte sitt arbeid så langt

Mars - juni 2020

 

Mulighetsstudier 
Parallelloppdrag, hvor tre team velges for å lage tre mulighetsstudier for Tangen sentrum

Desember 2019

Februar 2019