Tidslinje for utvikling av Tangen sentrum (grønt ikon) og skolestruktur (blått ikon)

Høst 2021

Politisk behandling

Planprogram behandles og evt. legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2021.  

Vår 2021

Videre prosess avhenger av politisk vedtak.

Vår 2021

Politisk behandling

  • Utredning av valgt konsept
  • Valg av gjennomføringsmodell og videre utredning av skolebygg
  • Fase forprosjekt

19. mai 2021

Politisk behandling i Kommunestyret

12. mai 2021

Politisk behandling i Formannskapet

14. april 2021

Politisk behandling i Formannskapet

6. april 2021

Saken om ungdomsskolestruktur ble behandlet i Skole- og oppvekstutvalget.

Her kan du lese saksdokumentene. Du kan også se møtet i opptak på KommuneTV

Mars - juli 2021

 
​​​Skisseprosjekt ny ungdomsskole syd/øst for Tangenåsen
Utredning av å bygge helt ny ungdomsskole syd/øst for Tangenåsen.

Brukermedvirkning

 

Mars - juli 2021

  

Skisseprosjekt ny ungdomsskole på Berger
Utredning om utvidelse av Berger skole til 1-10 skole.

Brukermedvirkning

 

Mars - mai 2021

 

Skisseprosjekt ny Nesoddtangen skole
Utredning av å bygge helt ny barneskole.

Brukermedvirkning

 

Mars - mai 2021

Skisseprosjekt ungdomsskolestruktur Tangenåsen og Alværn
Utredning av sammenslåing av begge ungdomsskolene på Tangenåsen.

Brukermedvirkning

26. mars 2021

Spørsmål og svar til presentasjonen om skolestruktur og skolebygg

Innleverte spørsmål og svar til skolestruktur og skolebygg, etter presentasjonen i formannskapet 17. mars. Frist for innlevering av spørsmålene var fredag 26. mars kl. 12.00. Alle innkomne spørsmål og svar publiseres her på kommunens hjemmeside.

17. mars 2021

Orientering i formannskapet
Orientering om skisse til innhold for saksfremlegg

15. mars 2021

Frist for å komme med innspill om ungdomsskolestruktur og skolebygg

Les mer her: https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/kommunen-onsker-innspill-om-ungdomsskolestruktur-og-skolebygg.227741.aspx

18. februar 2021

Digital konferanse om ungdomsskolestruktur og skolebygg

Her kan du lese innspillene som kom inn etter konferansen 18. februar.
Innspillene ferdigbehandles til saken om ungdomsskolestruktur som publiseres 30. mars. Innspill angående bygg vil følge saken om skolebygg og andre bygg.
Innspill etter konferansen om ungdomsskolestruktur og skolebygg 18. februar - Nesodden kommune

Mer informasjon om konferansen:
Digital konferanse om ungdomsskolestruktur og skolebygg - Nesodden kommune

Se opptak av konferansen her:
Nesodden KommuneTv

Desember 2020

Budsjettbehandling
Kommunestyrets vedtak av budsjett 2021.

Oktober 2020

Budsjettforslag
Fremlegging av kommunedirektørens forslag til budsjett 2021.

Oktober 2020

Politisk behandling
Anbefalingsrapporten behandles.

Oktober 2020 - august 2021

Forberedelse av planprogram
Utarbeide områdeplan for Tangen sentrum

September/oktober 2020

Rapport om uteareal behandles i skole- og oppvekstutvalget og kommunestyret.

Les endelig vedtak om utearealer

August - september 2020

Anbefalingsrapport utarbeides

Juni - august 2020

Utstilling av forslagene
Medvirkning, innspill og tilbakemelding fra innbyggere.

Juni 2020

Vedtak om minimum kvadratmeter på ute- og oppholdsarealer på skoler
Kommunestyret fattet 17. juni 2020 vedtak om minimum kvadratmeter uteareal på skoler (25 kvm per elev) 
Vedtak i KST 17. juni (PDF, 57 kB)

Juni 2020

Vedtak om flere alternativer for ungdomsskole på Nordre Nesodden

Kommunestyret fattet 17. juni 2020 vedtak om å legge til alternativ om ny ungdomsskole syd/øst for Tangenåsen og en utvidelse av Berger skole til 1-10 skole. 
Vedtak i KST 17. juni

Juni 2020

Stadfesting av kommuneplanens arealdel for 2018-2042

Kommuneplanens arealdel for 2018-2042 ble stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 08.06.2020.

April 2020

Midtveisseminar
De tre teamene presenterte sitt arbeid så langt

Mars - juni 2020

  

Mulighetsstudier 
Parallelloppdrag, hvor tre team velges for å lage tre mulighetsstudier for Tangen sentrum

Februar - oktober 2020

 

Skisseprosjekt eksisterende Nesoddtangen skole
Utredning av ulike alternativer (vedlikeholdsetterslep, oppgradering eller full rehabilitering).

Brukermedvirkning

Februar - oktober 2020

  

Skisseprosjekt Alværn skole
Utredning av ulike alternativer (vedlikeholdsetterslep, oppgradering eller full rehabilitering.

Brukermedvirkning

Januar - oktober 2020

  

Skisseprosjekt Myklerud skole
Utredning av ulike alternativer (vedlikeholdsetterslep, oppgradering eller full rehabilitering).

Brukermedvirkning

 

Desember 2019

Juni-desember 2019

Juni 2019

Politisk behandling
Vedtak av skisseprosjekt for skolebygg