Skolefaglig vurdering - åpent informasjonsmøte i Tangenten 3. mars kl. 18.00

Norconsult har nå på oppdrag fra Nesodden kommune utarbeidet en rapport med en skolefaglig vurdering av Alværn og Tangenåsen. Rapporten ble presentert for kommunestyret 26. februar og legges også fram i et åpent informasjonsmøte tirsdag 3. mars på Tangenten. Etter presentasjonen er det mulig å stille spørsmål. Dette er en selvstendig rapport som ble utarbeidet etter at saken om skolestruktur ble behandlet i kommunestyret 19.06.19.

Her kan du lese rapporten. (PDF, 4 MB)

Tid: Tirsdag 3. mars kl. 18.00

Sted: Elevkantinen på Tangenten