Rådmannen legger fram sin innstilling - ny ungdomsskolestruktur, skoler, svømmehall og flerbrukshall på Nesodden

I midten av mars offentliggjorde kommunens prosjektgruppe sin rapport om ny skolestruktur for ungdomsskolene på Nesodden. Det er tidligere vedtatt at skolestrukturen for barneskolene skal forbli uendret. I høringsperioden 18. mars til 24. april har prosjektgruppen presentert sitt arbeid på informasjonsmøter både på Fagerstrand og på Nesoddtangen. Debatten har engasjert både i lokalavisene og på debattfora på nett, og det har kommet inn nær 40 høringsinnspill.

Kommunen har nå gjort en helhetlig vurdering av kommunens behov og muligheter, og innstillingen vil bli oversendt kommunestyret for behandling i juni. Før kommunestyrebehandlingen vil rådmannen presentere sine anbefalinger for politikerne. Møtet er åpent for alle interesserte.

 

Tid: 27. mai kl. 19.00

Sted: Ungdomsarenaen, Tangenten

 

Velkommen!