Ny skolestruktur - formannskapets innstilling er klar

På møtet i formannskapet den 12. juni ble det innstilt på at kommunestyret skal be administrasjonen om å igangsette arbeid med to ulike skisseprosjekt for nye skolebygg på Nesodden. I den ene skissen tas det utgangspunkt i å samle Alværn ungdomsskole og Tangenåsen ungdomsskole på Tangen, og i den andre skissen tar man utgangspunkt i rehabilitering av Alværn ungdomsskole. Kapasitets-utfordringene vil da bli søkt løst ved å endre skolegrensene.

I begge skissene ligger det inne bygging av en kulturarena på Tangenområdet. Skissene skal også vise utviklingen av området rundt Tangenten med skoler, uteområder, møteplasser, idrettshall, svømmehall, kulturhus og eventuelle boliger,

 

Saken skal endelig behandles i kommunestyret 19. juni. Se gårsdagens møte på kommune-tv, og les vedtaket her. (PDF, 102 kB)