Innbyggerundersøkelse om parallelloppdraget Tangen sentrum

Nesodden kommune arranger nå et parallelloppdrag for Tangen sentrum der tre tverrfaglige team lager forslag til hvordan Tangen sentrum kan utvikles i fremtiden.

Vi ønsker å vite om innbyggerne på Nesodden er oppmerksomme på arbeidet som pågår, og om kommunens arbeid for å involvere innbyggerne har lykkes så langt. I tillegg ønsker kommunen innspill på hvordan vi kan nå innbyggerne når de tre forslagene skal presenteres og stilles ut i perioden juni til august 2020.

 

Det tar ca 5 minutter å besvare undersøkelsen.

 

Ta undersøkelsen her

 

Mer informasjon om stesutvikling Tangen sentrum