Informasjon om ny skolestruktur

I arbeidet med ny skolestruktur har kommunen i flere runder engasjert konsulenter for å utarbeide rapporter som skal belyse ulike forhold med skolestruktur og skolebyggene. Dette skal bidra til å danne et solid beslutningsgrunnlag for politikerne i deres veivalg om skolestruktur og skolebygg på Nesodden.

Underveis har det vært en rekke informasjons- og medvirkningsmøter. Medvirkningen har inkludert og skal for videre arbeider inkludere skolenes rektorer og lærere, avgiverskoler, verneombud, FAU'er, elevorganisasjoner, idrettsforeninger, interessegrupper og andre. Den endelige beslutningen om fremtidens skolestruktur skulle etter planen vært fattet av kommunestyret i oktober 2020.

 

Grunnet politiske vedtak fra juni 2020 om flere alternativer for skolestruktur og utearealer forlenges prosessen. Sak om utearealer skal behandles i KST i oktober. Sak om skolebyggalternativer planlegges behandlet i kommunestyret på nyåret 2021.  

 

Ofte stilte spørsmål om ny skolestruktur

 

Brukermedvirkning skolestruktur

 

Tidslinje ny skolestruktur - kommer

 

Ord- og begrepsliste for skolestruktur - kommer