Høring: Ny skolestruktur i Nesodden kommune

Rapporten knyttet til mulighetsstudien som har vurdert ny skolestruktur i Nesodden kommune legges nå ut på høring. Høringsperioden er satt fra 18.3.2019 til 24.4.2019, og skriftlige uttalelser må være oss i hende innen periodens utløp. Uttalelser som kommer inn etter høringsperiodens utløp kan ikke påregnes å bli tatt med i den endelige politiske sluttbehandlingen Tilsvarende gjelder for uttalelser om nye forslag eller innspill som ikke vedrører vurderingen av ny skolestruktur. Rapporten antas sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2019.

Her kan du laste ned mulighetsstudien Ny skolestruktur Nesodden kommune (PDF, 19 MB)utført av arkitektfirmaet Common Ground på oppdrag fra Nesodden kommune, og rapporten Vurdering av ny skolestruktur Nesodden (PDF, 2 MB)

 

 

Det blir også arrangert to informasjonsmøter:

  • Torsdag 28. mars kl. 18.00 på Bakkeløkka skole, Fagerstrand
  • Tirsdag 2 april kl. 18.00 på Tangenten

Høringsuttalelser sendes:

Nesodden kommune

v/ Ingrid Kringlebotn Pb. 123, 1451 Nesoddtangen

eller på e-post til ingrid.kringlebotn@nesodden.kommune eller postmottak@nesodden.kommune.no

 

Eventuelle uklarheter/spørsmål kan rettes til Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling ved: Ingrid Kringlebotn: tlf. 66 96 43 95/99 03 04 08 ingrid.kringlebotn@nesodden.kommune.no

 

Alle høringsuttalelser bes merket med saksnummer 19/1332 og undertegnes med fullt navn. Høringsuttalelsene er ikke unntatt offentlighet.