Fremdrift ungdomsskolestruktur og skolebygg

Sakene om fremtidig skolestruktur og skolebygg nærmer seg politisk behandling. Mandag 8. mars ble det holdt en orientering i Skole- og oppvekstutvalget om omfanget av de to sakene, den ene omhandler fremtidig ungdomsskolestruktur og den andre viser alternativer for mulig fremtidig utvikling av skolebygg, flerbrukshall og svømmehall samt bygningsmessige behov ved Nesoddtunet sykehjem.

Politisk behandling

I skolekonferansen 18. februar ble det bedt om innspill med frist 15. mars. Saksfremlegg om fremtidig ungdomsskolestruktur behandles av Skole- og oppvekstutvalget 6. april og kommunestyret 21. april. Saksfremlegg om fremtidig skolebygg behandles i formannskapet 14. april og 12. mai. Innspillene vi mottar vil behandles og innarbeides i sakene som skal til politisk behandling. Det er Kommunestyret 19. mai som vil fatte vedtak i saken om skolebygg. I tillegg vil det bli holdt en orientering om skolebygg i Formannskapet den 17. mars. 

 

Ulike alternativer for skolebygg

I orienteringen for Skole- og oppvekstutvalget mandag 8. mars, om ulike muligheter for fremtidig satsing på bygg, ble det vist hvilke elementer denne saken vil bestå av. Det er totalt 30 alternative skisseprosjekt, hvor 20 omhandler ulike alternativ for skolebygg mens 10 omhandler alternativ for andre bygg. 
 

Neste orientering vil bli holdt for Formannskapet 17. mars, da er materialet i saken utviklet ytterligere og det vil i tillegg til å vise alternativer for bygningsprosjekter også vises kostnader for de ulike alternativene. Samme dag som orienteringen for Formannskapet, blir underlagsmaterialet ferdigstilt og lagt ut offentlig. Underlagsmaterialet vil være strukturert som rapporter, én rapport for hver beliggenhet av bygg, og med de ulike alternativene for prosjektinnhold (skisseprosjektene) som vedlegg.


Rapportene som blir lagt ut vil være: 

 • Nesoddtangen barneskole 
 • Myklerud barneskole 
 • Tangenåsen ungdomsskole 
 • Alværn ungdomsskole 
 • Evt. ny ungdomsskole syd/ øst for Tangen 
 • Evt. ny ungdomsskole på Berger slik at eksisterende barneskole utvides til 1.-10. trinn 
 • Evt. ny flerbrukshall i Tangen sentrum 
 • Evt. ny svømmehall i Tangen sentrum 
 • Nesoddtunet sykehjem 

 

Spørsmål og innspill 

 • Innspill i etterkant av møtet i formannskapet 17. mars kan sendes til skolestrukturogbygg@nesodden.kommune.no. Fristen er 6. april. Innspillene vil gå som vedlegg til henholdsvis skole- og oppvekstutvalget (skolestruktur) og formannskapet (skolebygg). 
 • Etter orienteringen for formannskapet 17. mars blir det anledning til å sende inn skriftlige spørsmål og innspill til skolestrukturogbygg@nesodden.kommune.no. Det kan stilles spørsmål som har direkte sammenheng med presentasjonen i formannskapet. Frist fredag 26.mars kl. 12.00. Spørsmål og svar publiseres på kommunens hjemmeside.