Dokumenter og rapporter om ny skolestruktur og skolebygg

Her kan du lese dokumenter knyttet til vurderingen av ny skolestruktur på Nesodden:

 

Skolefaglig kunnskapsgrunnlag for vurdering av ungdomsskolestruktur - utarbeidet av Norconsult 12.12.2019
 

Vurdering av ny skolestruktur Nesodden kommune - utarbeidet av Nesodden kommune 20.03.2019
 
Ny skolestruktur Nesodden kommune - mulighetsstudie - utarbeidet av Common ground 01.03.2019