Brukermedvirkning ny skolestruktur

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Inviterte deltakere til brukermedvirkningsmøtene: Konsulenter, prosjektleder, skoleadministrasjon, tillitsvalgte lærere, Utdanningsforbundet/hovedtillitsvalgt Fagforbundet, verneombud, hovedverneombud, representant fra SFO, FAU representanter, vaktmester, representant fra renhold og rektor + FAU fra avgiverskoler der dette er aktuelt.

Alle deltakere får anledning til å kommentere på brukermøtereferater og komme med innspill i etterkant av møtene.


 

Her kan du lese om brukermedvirkning ved de ulike prosjektene:

Brukermedvirkning skisseprosjekt Myklerud skole
Brukermedvirkning skisseprosjekt ny Nesoddtangen skole
Brukermedvirkning skisseprosjekt eksisterende Nesoddtangen skole
Brukermedvirkning skisseprosjekt sammenslåing av Tangenåsen og Alværn
Brukermedvirkning ny ungdomsskole syd/øst for Tangenåsen
Brukermedvirkning skisseprosjekt Alværn skole
Brukermedvirkning skisseprosjekt ny ungdomsskole på Berger