Ny ungdomsskolestruktur på Nesodden - rådmannens innstilling

Infomøte om ny skolestruktur

Kommunen har gjort en helhetlig vurdering av behov og muligheter vedrørende ny skolestruktur for ungdomsskolene på Nesodden. Rådmannen presenterte i går kveld sin innstilling for politikere og andre interesserte, i et åpent møte i Tangenten. 

 

Saken skal videre til politisk behandling i Skole- og oppvekstutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

Du kan lese rådmannens innstilling her:
Mulighetsstudie skolestruktur