Innspill etter konferansen om ungdomsskolestruktur og skolebygg 18. februar

Dette er innspillene som kom inn etter konferansen 18. februar. Innspillene ferdigbehandles til saken om ungdomsskolestruktur som publiseres 30. mars. Innspill angående bygg vil følge saken om skolebygg og andre bygg.

Innspill: