Fremtidens Nesodden – skolestruktur og utviklingen av Tangen sentrum

Det pågår for tiden to omfattende prosesser som vil ha betydning for Nesodden i mange år fremover: Hvordan skal fremtidens skolestruktur være og hvilken utvikling ønsker vi for Tangen sentrum. På kommunens hjemmesider finner du allerede mye informasjon om begge prosjektene, om hvordan du kan holde deg informert og om hvordan du kan medvirke.

 

Samleside for informasjon

Samtidig er begge prosessene omfattende og griper inn i hverandre, og dette er en samleside som skal gjøre det enklere både å få en oversikt over arbeidet som er gjort, over arbeidet i tiden fremover, og hvordan du kan medvirke. Her vil du bl.a. finne en digital tidslinje med en overordnet milepælsoversikt som viser gangen i prosessene, og det er også mulig å fordype seg ved å klikke seg inn på de ulike vedtakene og rapportene. Du vil også finne en samling av ofte stilte spørsmål og svar, og en ordliste som skal gjøre det enklere å forstå faguttrykkene som blir brukt.

Tett sammenheng mellom prosessene

Arbeidet med ny skolestruktur og planene for Tangen sentrum henger sammen. Områdeplanen for Tangen sentrum skal også regulere Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole i tråd med politiske føringer og vedtak. Planprosessen skal sikre at kvaliteter for skolenes uteområder og bygg jobbes frem og sikres i planen.  
 

Tidslinje for utvikling av Tangen sentrum og skolestruktur   Tidslinje for investeringer i større bygg (PPTX, 60 kB)

 

Her er alle innleverte spørsmål etter presentasjonen om skolestruktur og skolebygg i formannskapet 17. mars. Svarene fra Nesodden kommune på spørsmålene er også med.

Onsdag 17. mars ble det holdt en orientering for formannskapet om større investeringsprosjekter - skolebygg og sykehjem. Orienteringen kan sees i opptak på Nesodden kommuneTV.

 

Her kan du lese presentasjonen, rapporter, notater, skisseprosjekter som er underlagsdokumenter for saken som kommuneadministrasjonen forbereder til politisk behandling i april og mai 2021.

 

Her kan du se en tidslinje (PPTX, 60 kB) over prosessen knyttet til skolebygg og sykehjem. Tidslinjen vil bli gjort klikkbar.

Sakene om fremtidig skolestruktur og skolebygg nærmer seg politisk behandling. Mandag 8. mars ble det holdt en orientering i Skole- og oppvekstutvalget om omfanget av de to sakene, den ene omhandler fremtidig ungdomsskolestruktur og den andre viser alternativer for mulig fremtidig utvikling av skolebygg, flerbrukshall og svømmehall samt bygningsmessige behov ved Nesoddtunet sykehjem.

Torsdag 18. februar arrangerte Nesodden kommune en digital konferanse om ungdomsskolestruktur og skolebygg. Konferansen kunne følges på Zoom og på Facebook, og vil i løpet av kort tid kunne sees i opptak på kommunens hjemmeside.  

Mandag 19. oktober er det møte i Skole- og oppvekstutvalget. En av sakene som skal opp handler om uteareal for skoleelever. Se kommunalsjef Merete Hansen og prosjektleder Veslemøy Spieler informere om skolebygg, utearealer og prosessen videre.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.
 

 

Skolebygget fra uteområdet vårt

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.
 

 

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

 

 

Medvirkning og brukermedvirkning handler om at brukere av en tjeneste skal kunne si sin mening om hvordan tjenesten skal utvikles. Brukeren skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

 

Frist for innspill er 15.august og vi vil gjerne høre hva du mener om hvordan Tangen sentrum skal utvikles i fremtiden!

 

I forslaget til Team Spol er arealet mellom Tangenten og speiderhuset holdt fri for boliger, slik at det skal være større fleksibilitet for fremtidig bruk, som for eksempel at skolene kan utvides ved behov. Teamet viser en ny forbindelse gjennom Tangenten som skaper bedre flyt fra Tangen senter og inn til skoleområdet.

 

Forslaget til Team Jaja viser hvordan barneskolen kan bevares i stor grad. De viser også hvordan arealet mellom Tangenten og barneskolen kan legges til rette for aktiviserende uterom med barnehage/ SFO, steder for ballspill og for å bare være sammen. 

Teamet har lagt småhusbebyggelse i deler av området, slik at det skal være flere folk i området til flere tider av døgnet. Team Jaja har også foreslått en kultursti som strekker seg fra Skoklefall til Nesoddtangen.  

Forslaget til Team Lie Øyen viser hvordan boliger kan legges på flere steder i kombinasjon med nærings- og kulturbebyggelse for å skape liv og bevegelse gjennom Tangen sentrum.

Vi vil gjerne høre hva du mener om hvordan Tangen sentrum skal utvikles i fremtiden!