Fremtidens Nesodden - utvikling av vekstområdene Tangen og Fagerstrand

Nesodden kommune

Det pågår for tiden utvikling av planer og prosjekter for kommunens to vekstområder: Tangen og Fagerstrand.

NB! Siden er under oppdatering!

Områdeplan for Tangen sentrum
Kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og sjøside

 


Nesoddtangen barneskole
Nesoddtangen flerbrukshall
Myklerud barneskole - oppgradering
Ny skole Fagerstrand – regulering

 

Fremdriftsplaner
Det er tett sammenheng mellom planprosess og byggeprosjekter i Tangen sentrum, derfor har disse en felles fremdriftsplan. Planprosess for Fagerstrand sentrum og sjøside har egen fremdriftsplan da dette er uavhengig av av fremdriftsplan for oppgradering av Myklerud skole og regulering av ny skole på Myklerudtomten.

 

Tidslinje for områdeplan Tangen sentrum - med skolebygg og flerbrukshall (PDF, 128 kB)

 

Tidslinje for kommunedelplan Fagerstrand sentrum og sjøside

 

Tidslinje for Myklerud skole

 

Nedenfor er arkiv med eldre nyheter

 

NB! Siden er under oppdatering!