Se hva som gjelder for din eiendom

Planinnsyn er kommunens kartløsning for arealplaner (kommuneplan og reguleringsplaner). Her kan du se hvilke arealplaner som gjelder for området du er interessert i, og du finner informasjon om planer som er under arbeid. I Planinnsyn kan du også følge arbeidet med planene steg for steg, og du kan på en enkel måte komme med dine innspill til planarbeidet.  

Til Planinnsyn

 

Hvordan finner jeg en plan i Planinnsyn?

 

Det er to måter du kan finne planene som gjelder i ditt område:

  1. Når du er i Planinnsyn, kan du zoome inn til ønsket område, og deretter klikke på dette området for å få opp informasjon om planene som gjelder her.
  2. Når du er i Planinnsyn, kan du bruke søkefeltet til venstre i bildet. I søkefeltet kan du søke på enten adresse, gårds- og bruksnummer, stedsnavn, navn på planen eller planens ID-nummer (planident).
  • Under «Informasjon» til venstre i bildet vil du få opp informasjon om planens navn og status. Ved å klikke på «Vis mer informasjon» vil du få opp dokumentene som er tilknyttet planen, og en tidsakse som viser hvor i arbeidsprosessen planen befinner seg.

 

  • Under «Velg kart» til venstre i bildet kan du selv skru av og på de karttypene du ønsker.

 

  • Ved å hake av for «Planer under behandling», vil du få opp alle områdene hvor det foregår planarbeid. «Planer under behandling» er både planer hvor det er varslet oppstart av planarbeid, og planforslag som har kommet litt lenger i prosessen og er lagt ut på høring/offentlig ettersyn.

 

Hvordan kan jeg komme med innspill i Planinnsyn?

Du kan komme med dine innspill til planarbeidet når det er varslet oppstart, eller når et planforslag er lagt ut på høring.

  1. Søk opp planen du ønsker å gi din tilbakemelding på i Planinnsyn.
  2. Under fanen «Tidsakse» finner du knappen «Gi tilbakemelding». Her fyller du ut navn, adresse og e-postadresse. Innspillet ditt skriver du i det store, hvite feltet.Hvis du  heller ønsker å skrive innspillet i et eget dokument, kan du enkelt laste opp dette ved å klikke på «Legg ved pdf-dokument(er)».
  3. Når du har skrevet ferdig, trykker du på «Send inn». Innspillet blir nå sendt til kommunens postmottak, hvor det registreres inn på riktig sak slik at saksbehandleren får din uttalelse med i planarbeidet. 

 

Hvis det er noe spesielt i kartet du ønsker å vise i tilbakemeldingen din, er det mulig å tegne det inn (ved hjelp av linjer, punkter, sirkler, polygoner og tekst). Tegn først inn, og beskriv det du ønsker i kartet, og trykk deretter på «Gi tilbakemelding». Et kartutsnitt med dine tegninger vil da følge med innspillet.