Sammenslåing av eiendommer

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du få dem slått sammen til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Heftelser på enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.

 

Hvem kan søke om sammenslåing?

Eier av eiendommene (hjemmelshaver).

Vilkår for sammenslåing

 • Eiendommene må ha samme eier
 • Eiendommene må ligge i samme kommune
 • Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre
 • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43
 • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne (link til Kartverket)

 

Slik søker du:

1) Fyll ut søknadsskjemaet: Sammenslåing av eiendommer (PDF, 26 kB)

 • Legg ved kartutsnitt (kan skrives ut fra Follokart)
 • Legg ved bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Legg ved dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen
 • Søknaden må være signert av eier

2) Send inn søknaden

Lever søknaden til oss per post, på e-post eller ved oppmøte.

 • Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
 • E-post: post@nesodden.kommune.no
 • Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen

 

Saksgang

 • Når du har sendt inn søknaden, vil vi undersøke om vilkårene for sammenslåing er oppfylt.
 • Hvis søknaden godkjennes, fører vi sammenslåingen inn i matrikkelen (eiendomsregisteret) og sender godkjenningen til tinglysing.
 • Tinglysingsmyndigheten tar den endelige avgjørelsen om vilkårene for sammenslåing er oppfylt.
 • Når vi får beskjed om at tinglysingen er gjennomført, fullfører vi registreringen i matrikkelen.
 • Deretter sender vi ut matrikkelbrev til søkeren.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle og eventuelt matrikkelføre krav om sammenslåing av eiendommer innen seks uker (matrikkelforskriftens § 19).

 

Hva koster det?

Sammenslåing av eiendommer er gratis, men kommunen kan ta et gebyr for utsendelse av matrikkelbrev. Se kapittel 4.2 i gebyrregulativet  for priser.

I tillegg kommer tinglysingsgebyr.

 

Mer informasjon

Du kan lese mer om sammenslåing av eiendommer på Kartverkets nettsider

 

For sammenslåing av eierseksjoner, se informasjon om seksjonering og reseksjonering.

Fant du det du lette etter?