Kontakt kommunal bolig

Kontrakt og nøkkel - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Boligsjef Laila Finstad, telefon: 66 96 44 35
Boligkonsulent Tone Muri, telefon: 66 96 44 36

Boligtyper, leie og utleie

Ansvarsområder

  • Gjennomføre kjøp og salg av boliger
  • Inngå leiekontrakter i henhold til Husleieloven
  • Fakturering og innkreving av husleie
  • Registrere vedlikeholdsbehov for kommunal boligmasse
  • Behandle søknader for trygde, alders - og ungdomsboliger og tildele disse i samarbeid med Pleie og omsorg v/tildelingsteamet
  • Samarbeide med boligbyggelag, borettslag og eiendomsmeglere, etc.
  • Søke Husbanken om tilskudd til utbedring/rehabilitering og kjøp av boliger
  • Ansvarlig for innsendelse av KOSTRA-skjema 13

Økonomiske ytelser