Kjøp situasjonskart og digitale kartdata

For bestilling av situasjonskart og digitale kartdata bruker Nesodden kommune et elektronisk skjema som er felles for kommunene i Follo. Her kan du bestille:

NB! Det er for tiden problemer med det elektroniske bestillingsskjemaet.
For bestilling send e-post direkte til olga.falkenberg@nesodden.kommune.no eller til oystein.overaas@nesodden.kommune.no

Til elektronisk bestillingsskjema

Du kan også bestille situasjonskart og digitale kartdata ved å henvende deg til Olga Falkenberg ved Geodata-avdelingen i kommunen på telefon 66 96 44 24, eller e-post olga.falkenberg@nesodden.kommune.no

 

Situasjonskart og naboliste

Et situasjonskart er et detaljert, teknisk kart som viser situasjonen til en eiendom og området rundt. Situasjonskartet inneholder opplysninger om eiendommens grenser, areal, høydekoter og gårds- og bruksnummer. 

 

Vanligvis inneholder situasjonskartet også offentlige vann- og avløpsledninger og reguleringssituasjonen med byggelinjer, gjerdelinjer, frisiktslinjer og senterlinjer i regulerte veier.

 

Når trenger du et situasjonskart?

  • I byggesøknader
  • I søknader om deling av eiendom
  • I søknader om arealoverføring

 

Når du bestiller situasjonskart fra kommunen, får du med reguleringsbestemmelser for det aktuelle området. Du får også med en naboliste som viser eierne (hjemmelshaverne) til naboeiendommene. Nabolisten skal du bruke til å varsle naboene dine om det du skal gjøre på eiendommen din.  

 

Situasjonskartet er gyldig i inntil 1 år fra produksjonsdato, med forbehold om endringer i kartdata eller planstatus.

 

Pris og leveringstid

 

Digitale kartdata

Prosjekteringsgrunnlag som brukes av profesjonelle aktører. Dette er vektordata som kan brukes til videre arbeid i ulike GIS/DAK-programmer, og kan leveres i formatene SOSI eller DXF.

 

Kartdataene er nødvendige ved for eksempel (om)regulering.

 

Pris og leveringstid

  • Prisen på vektordata beregnes ut fra areal og mengde data (etter Geovekst priskalkulator).
  • Et ekspedisjonsgebyr på 1500 kr. kommer i tillegg.
  • Fordi prisen beregnes ut fra areal og mengde data, er det viktig at vi får en nøyaktig avgrensning av det området du ønsker kart over. På Follokart kan du ved hjelp av funksjonen «Påtegninger» under «Meny» øverst i høyre hjørne, tegne et rektangel eller polygon som viser området du er interessert i.
  • Vi sender deg en faktura når bestillingen er utført.
  • Normal leveringstid er inntil 14 dager.

 

Digital prosjekteringspakke

En pakke som kombinerer de to alternativene situasjonskart og digitale kartdata.

 

Her får du både situasjonskart (pdf) og vektordata i SOSI eller DXF.

 

Dette kan for eksempel være aktuelt der en arkitekt trenger vektordata for å lage kart og tegninger i et GIS/DAK-program, samtidig som du trenger et situasjonskart til bygge- eller delesøknaden.

 

En prosjekteringspakke omfatter som regel bare den aktuelle eiendommen med naboer.

 

Pris og leveringstid

 

Er du i tvil om hva du trenger? Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 66 96 44 24.