Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Feieavgift

Søndre Follo brannvesen avdeling Nesodden. Foto: Marianne Rand-Hendriksen - Klikk for stort bilde

Tilsyn: kr 292,- inkl. mva

Feieavgift: kr 292,- inkl. mva

 

Årlig gebyr dekker 1 tilsyn og 1 feiing i løpet av en 4-årsperiode i henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

 

Prisene er for et pipeløp på helårsbolig i 2018.

 

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Avgiftene dekker kommunens totale kostnader for feietjenesten.

Peiskos på hytta - Klikk for stort bilde

Feie-/tilsynstjenester utover det som er lovpålagt og innbakt i feieavgiften må dekkes av huseier. Prisene for disse tjenestene fastsettes i Follo Brannvesen IKS.

 

Har du spørsmål angående feiing og tilsyn ildsted, kan du kontakte: feier@follobrannvesen.no