Søke selv eller med hjelp fra fagfolk?

Før du starter arbeidet med søknaden må du sjekke om du kan søke selv, eller om du må ha fagfolk/ansvarlig søker til å søke for deg.

Hovedregelen er at du må ha en ansvarlig søker for å søke om tiltak. Ansvarlig søker kan for eksempel være en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester. I praksis betyr dette at du overlater hele prosessen til de fagfolkene du engasjerer.

 

En del mindre byggetiltak kan du søke om selv, uten at du trenger å ha et ansvarlig foretak. Du som tiltakshaver vil da selv stå ansvarlig for søknaden.

 

Tiltakshaver er ansvarlig for at søknaden som sendes inn er fullstendig. Trenger du veiledning om hva som er nødvendig dokumentasjon kan du lese i byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 eller ta kontakt med byggesaksveiledningen.

 

Her kan du finne ut om du kan søke selv: byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 med veiledning.