Nabovarsling

Skal du bygge noe som krever at du søker om tillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først.

Hvor finner jeg skjema for nabovarsling?

Blanketter for nabovarsel og og kvittering for nabovarsel finner du her (Direktoratet for byggkvalitet)

 

Hvem må jeg varsle?

Du må varsle naboer og gjenboere. Naboer er de som bor på en eiendom som grenser til tomten du skal bygge på. Gjenboere er de som bor på eiendommer som er skilt fra byggetomten med en vei, elv eller annet areal.

 

Husk å varsle:

  • Eiere av både bebygde og ubebygde eiendommer
  • Festere av naboeiendommer eller gjenboereiendommer
  • Er det flere eiere eller festere av samme eiendom, må du varsle alle
  • Er naboeiendommen et sameie eller borettslag, er det nok at du varsler styret
  • Gjelder søknaden rivning, må du varsle de som har pengeheftelser i eiendommen.

Kommunen kan også kreve at andre eiere eller festere enn naboer og gjenboere blir varslet hvis de blir berørt av byggeplanene.

 

Du skal ikke sende kopi av nabovarselet til kommunen – det gjør du først når du sender inn søknaden.

 

Hva skal nabovarselet inneholde?

  • Beskriv hva du har tenkt å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine.
  • Du trenger ikke å vedlegge plantegninger. Ellers skal alle fasadetegninger, situasjonsplan og øvrig dokumentasjon sendes med nabovarslet.
  • Hvis byggingen krever dispensasjon, må du oppgi dette i nabovarselet.
  • Du må oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt ut, og nødvendig dokumentasjon ble gjort tilgjengelig for dem.

 

Du må ta i mot merknader som naboene har til nabovarselet ditt. Du kan endre byggeplanene dine med utgangspunkt i merknadene før du sender søknaden til kommunen. Hvis du endrer mye, eller til noe som får betydning for andre naboer, må du sende nytt nabovarsel.

 

Når du sender søknaden må du legge ved dokumentasjon på at naboene er varslet. Du må også forklare hvordan du har tatt hensyn til eventuelle merknader. 

 

Reglene for nabovarsling finner du i plan- og bygningslovens § 21-3.

 

Les mer om nabovarsling – innhold og varslingsmåter (PDF, 166 kB) (Norsk kommunalteknisk forening)