Slik søker du på egenhånd

 

Sjekk først om du må søke

 

Finn ut om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Du finner planer og bestemmelser for din eiendom i kommunens kartløsning for reguleringsplaner PlanInnsyn, eller i vårt planregister.

 

Skal du bygge langs vei eller lage ny avkjørsel? Husk å sjekke hvilke lover og regler som gjelder

 

Sjekk utnyttelsesgraden på eiendommen din

 

Bestill situasjonskart og naboliste hos kommunen

 

Bestill forhåndskonferanse om nødvendig

Nesodden kommune anbefaler å bestille forhåndskonferanse før du velger å søke om et tiltak. En forhåndskonferanse er et møte mellom deg og en saksbehandler fra kommunen. Du vil da få en time med en saksbehandler som går igjennom dine planer og gir deg grundig veiledning. Det skrives referat fra møtet som sendes til tiltakshaver og søker.

 

Til skjema for bestilling av forhåndskonferanse (PDF, 104 kB)

 

Vei, vann og avløp

Alle nye boliger skal være tilknyttet vann og avløp. Der hvor offentlig vann og avløpsledning går over eiendommen, eller finnes i nærheten, skal boligen kobles til offentlig vann og avløp.

 

Les mer om søknadsprosessen for tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett.

 

Før du skal bygge, dele eller opprette en tomt må eiendommen også være sikret lovlig adkomst til en vei åpen for alminnelig ferdsel.

 

Regelverket om krav til opparbeidelse av vei og hovedledning for vann og avløpsvann finner du i plan- og bygningsloven § 18 og i kapittel 27.

 

Fyll ut byggesøknaden

Informasjon om hva søknaden skal inneholde

 

Kommunens sjekkliste for byggesøknader (PDF, 31 kB)

 

Send inn søknad

Prosjektering og avklaring av privatrettslige forhold er søker/tiltakshavers ansvar. Alle slike forhold skal være avklart før søknaden sendes til kommunen. Nødvendige uttalelser og dispensasjoner fra andre myndigheter må også hentes inn før du sender søknaden til oss.  

 

Elektroniske søknader sendes inn via ByggSøk.

 

Papirblanketter kan sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no eller i posten til:

 

Nesodden kommune

Postboks 123

1451 Nesoddtangen.

 

Sett i gang

Tiltaket skal være igangsatt innen tre år etter at du har fått byggetillatelse. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen tre år, faller tillatelsen bort, og du må søke på nytt.

Skal du bygge noe som krever at du søker om tillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først.

Søknadsskjema

Vi anbefaler deg å søke elektronisk via søknadsportalen ByggSøk.

 

I ByggSøk blir du ledet gjennom byggesøknaden og får veiledning underveis i utfyllingen. Dette hjelper deg til å få bedre kvalitet på søknaden din.

 

Alternativt kan du bruke papirblanketter.

Før du starter arbeidet med søknaden må du sjekke om du kan søke selv, eller om du må ha fagfolk/ansvarlig søker til å søke for deg.

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsplanen tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før.

En rekke tiltak krever tillatelse fra kommunen etter havne- og farvannsloven, i tillegg til plan- og bygningsloven. Noen tiltak krever også tillatelse fra Kystverket.